NEET Result 2020

Himani Patle
595(OBC)
Swapnil Dwivedi
590(UR)
Vikas Patel
587(UR)
Shubham Verma
585(OBC)
Vanshika Agrawal
548(SC)
Fatima Khan
497(UR)
Jayant Ahirwar
489(SC)
Akshada Tumram
450(ST)
Nageshwar Khinchi
417(SC)